AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT
1.- Objecte i acceptació
El present avís legal regula l’ús del lloc web www.juntasdigitales.es , que posa a la seva disposició: JUNTES DIGITALS, S.L. en Carrer Enric Granados, 24., 28523, Rivas Vaciamadrid, Madrid, proveïda amb CIF B01748896 i adreça de correu electrònic hablamos@juntasdigitales.es
La navegació pel lloc web de www.juntasdigitales.es atribueix la condició d’usuari de la mateixa i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.
L’usuari s’obliga a fer un ús correcte de la pàgina web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos de l’trànsit i el present Avís Legal. L’usuari respondrà davant JUNTES DIGITALS, S.L. o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

2.- Informació legal
D’acord amb l’Art. 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE) i la Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d’impuls de la Societat de la Informació, s’informa que la present pàgina web, www.juntasdigitales.es , pertany a JUNTES DIGITALS, SL amb C.I.F. nombre B01748896 i domicili social en Carrer Enric Granados, 24., 28523, Rivas Vaciamadrid, Madrid, i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid Tom Foli Full
El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, JUNTES DIGITALS, S.L. condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ ompliment de l’corresponent formulari. L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a JUNTES DIGITALS, S.L. i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.
JUNTES DIGITALS, S.L. disposa de fulls de reclamacions a disposició al consumidor, poden accedir a aquestes en Carrer Enric Granados, 24., 28523, Rivas Vaciamadrid, Madrid

3.- Condicions d’accés i utilització
L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis d’JUNTES DIGITALS, S.L. i a no emprar-los per, entre d’altres:

 1. Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d’apologia de terrorisme o, en general, contraris a la llei o als l’ordre públic.
 2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de JUNTES DIGITALS, S.L. o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris a la pàgina web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals JUNTES DIGITALS, S.L. presta els seus serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris oa àrees restringides dels sistemes informàtics de JUNTES DIGITALS, S.L. o de tercers i, si s’escau, extreure informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de JUNTES DIGITALS, S.L. o de tercers.
 5. Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
 6. Queda prohibit establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a la pàgina o permetin la visualització dels seus continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les de la pàgina i, en qualsevol cas, aquesta prohibició inclou també que es visualitzin conjuntament amb continguts aliens a la pàgina, de manera que:
   • Produïsca error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència dels continguts.
   • Suposeu un acte de comparació o imitació deslleial.
   • Serveixi per aprofitar-se de la reputació de la marca i el prestigi de JUNTES DIGITALS, S.L.
 7. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització de l’titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 8. Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n’hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.
 9. En cap cas s’ha d’expressar en la pàgina on s’ubiqui l’enllaç que JUNTES DIGITALS, SL, ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’altra manera patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis de l’remitent.

4.- Exclusió de garanties i de responsabilitat
El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic. JUNTES DIGITALS, S.L. exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d’accés a la pàgina web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos de l’trànsit i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i als tall d’exemple, JUNTES DIGITALS, S.L. no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, JUNTES DIGITALS, S.L. declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. www.juntasdigitales.es no garanteix ni es responsabilitza de l’funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable de l’resultat obtingut. JUNTES DIGITALS, S.L. no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.
JUNTES DIGITALS, S.L. l’informa que aquesta pàgina no té virus, ni programes espies.
Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, JUNTES DIGITALS, S.L. no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.

5.- Protecció de dades.
En virtut del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LODGDD) i en el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), l’informem que les dades de caràcter personal recollides voluntàriament en el formulari d’aquesta web o correu electrònic i acceptar el seu enviament, està autoritzant a que siguin incorporades a un fitxer propietat de JUNTES DIGITALS, SL.
JUNTES DIGITALS, SL, compleix estrictament el deure de secret de les dades de caràcter personal i el tractament dels mateixos confidencialment, assumint, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. JUNTES DIGITALS, SL, queda totalment exonerat de qualsevol responsabilitat si la informació facilitada voluntàriament, és incompleta, no veraç o irreal pels USUARIS d’aquesta pàgina web: www.juntasdigitales.es, JUNTES DIGITALS, SL es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.
JUNTES DIGITALS, S.L. garanteix que les dades seran tractades amb la finalitat de mantenir les oportunes relacions comercials i promocionals sobre els serveis d’aquesta empresa, amb vostè o l’entitat que vostè representa.
No obstant l’anterior, vostè pot exercitar els seus drets accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament disposats en l’esmentat Reglament, notificant-ho per escrit a l’Responsable de Protecció de Dades de JUNTES DIGITALS, S.L. , En Carrer Enric Granados, 24., 28523, Rivas Vaciamadrid, Madrid, o mitjançant l’adreça de correu electrònic hablamos@juntasdigitales.es
La nostra política respecte a l’correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de supressió i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 / 2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Manant la paraula “BAIXA” a través del correu electrònic hablamos@juntasdigitales.es
JUNTES DIGITALS, S.L. informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte de l’tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

Informació Bàsica

Informació addicional

Responsable

JUNTES DIGITALS, S.L.

Adreça postal : Carrer Enric Granados, 24., 28523, Rivas Vaciamadrid, Madrid

Telèfon : 617035817

Correu electrònic : hablamos@www.juntasdigitales.es

Finalitat

Gestió i atenció de clients

Gestió de les dades de contacte

Les dades de caràcter personal es recapten amb la finalitat de prestar i mantenir els serveis acordats contractualment així com poder informar sobre els nous productes i serveis.

El tractament de les dades que ens faciliti a través dels formularis del web www.juntasdigitales.es , es regirà per aquesta mateixa política de privacitat.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge , la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

JUNTES DIGITALS, SL procedirà a tractar les dades de caràcter personal de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.

Les dades personals recollides mitjançant el formulari web per a la petició d’informació tenen com a finalitat l’enviament d’informació comercial sobre els nostres productes i serveis.

Leg i timació

Consentiment de l’interessat

El tractament de les seves dades està basat en el consentiment que se li sol·licita en a través del formulari de contacte del web www.juntasdigitales.es .

Destinataris

Destinataris previstos per a les finalitats principals.

JUNTES DIGITALS, SL informa als usuaris que les seves dades personals no es comunicaran a tercers, amb l’excepció que aquesta comunicació de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. JUNTES DIGITALS, SL manté uns criteris estrictes de selecció d’encarregats de tractament i es compromet contractualment amb cada un a complir i fer complir les obligacions establertes en matèria de protecció de dades

Drets

Exercici de drets.

Com interessat poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, o oposició. Té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment per a aquelles finalitats a què a atorgat el consentiment

L’interessat tenen dret a la portabilitat de les dades i, per tant, a rebre les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, per poder transmetre’ls a un altre responsable de l’tractament

En determinades circumstàncies, l’interessat podrà sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, a aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Els interessats tenen dret a reclamar davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de dades www.agpd.es).

Pot exercitar els seus drets presentant un escrit a la Carrer Enric Granados, 24., 28523, Rivas Vaciamadrid, Madrid

Haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita perquè sigui satisfet i, al seu torn, ha d’adjuntar la fotocòpia de l’DNI o document identificatiu equivalent. Si vol disposar d’un model per a això podrà:

6.- Política de galetes.
Una “Cookie” és un petit arxiu que s’emmagatzema a l’ordinador d’l’usuari i ens permet reconèixer-lo. El conjunt de “cookies” ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent-nos conèixer millor la navegació dels nostres usuaris, els productes del seu interès, les seves recerques, etc.
Les cookies són essencials per al funcionament d’internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat de la nostra web. Recordeu que les galetes no poden danyar el seu equip i que, a canvi, la seva activació permet optimitzar la navegació, les compres en línia, millorar l’experiència d’usuari, etc.
La informació que li proporcionem a continuació us ajudarà a comprendre els diferents tipus de galetes

Tipus de galetes segons l’entitat que les gestioni:

 1. Galetes pròpies: són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.
 2. Galetes de tercers: són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les cookies.

Tipus de galetes segons la seva finalitat:

 1. Galetes tècniques: són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació.
 2. Galetes de preferències o personalització: són aquelles que permeten recordar informació perquè l’usuari accedeixi a el servei amb determinades característiques (ex. Idioma, regió des de la qual s’accedeix, etc.)
 3. Galetes d’anàlisi o mesurament: són aquelles que permeten el responsable de les mateixes el seguiment i anàlisi de l’comportament dels usuaris en els llocs web als quals estan vinculades.
 4. Galetes de publicitat comportamental: són aquelles que emmagatzemen informació de l’comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació.

Tipus de galetes segons el termini de temps que romanen activades:

 1. Galetes de sessió: són aquelles dissenyades per a demanar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web.
 2. Galetes persistents: són aquelles en què les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la galeta.

El web que està visitant, utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar la navegació i obtenir dades estadístiques. Segons la finalitat, utilitzem cookies tècniques, de preferències, d’anàlisi i de publicitat comportamental. De la mateixa manera, segons el termini de temps que romanen activades, utilitzem cookies de sessió i persistents.
Pot acceptar totes les galetes prement el botó “D’acord” així com configurar-les o rebutjar el seu ús prement el botó “Configurar”
Si té algun dubte sobre la nostra política de cookies, poseu-vos en contacte amb nosaltres a la següent adreça: Carrer Enric Granados, 24., 28523, Rivas Vaciamadrid, Madrid

7.- Propietat intel·lectual i industrial.
Tots els continguts de la pàgina: www.juntasdigitales.es, són propietat intel·lectual de JUNTES DIGITALS, SL. O de tercers i no podran ser reproduïts, copiats, enganxats, linkats, transmesos, distribuïts o manipulats de qualsevol forma i amb qualsevol finalitat, sense l’autorització prèvia i per escrit de JUNTES DIGITALS, SL mantenint en tot moment el “copyright” intacte i qualsevol altre indicador de la propietat intel·lectual dels materials o continguts. Tot ús o modificació de l’Material o dels Continguts per a qualsevol altra finalitat diferent de l’autoritzat en les condicions generals serà considerat una violació de les lleis internacionals del “copyright”, que protegeixen els drets d’autor.

8.- Legislació i fur
Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi a la pàgina web de JUNTES DIGITALS, S.L. serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Madrid (Espanya).

Juntas Digitales S.L.

Calle Enrique Granados, 24

28523 Rivas Vaciamadrid

mail: hablamos@juntasdigitales.es